collect the videos you love
collect | share | explore

xkldnamhai

Videos Collected

xkldnamhai

[send message]
Member since: 20 Nov, 2018
Location: Hanoi, Ha Noi
About me:
Đi Nhật làm việc cần phải đạt điều kiện gì? Có công việc nào nhàn mà lương cao không? Đi theo diện thực tập sinh, kỹ sư hay điều dưỡng viên. XKLDNAMHAI Human Resources - Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản uy tín. Truy cập vào trang web xkldnamhai.com để biết thêm chi tiết.

Collections

Followers (0)

[show all]
None

Following (0)

[show all]